| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Relevantie en wetenschappelijkheid: evalueren

Page history last edited by PBworks 13 years, 7 months ago

home | vorige | afbakenen > soorten bronnen > zoekingangen > zoekacties > selecteren > verkrijgen > evalueren > citeren | volgende 

 

Al is een bron inhoudelijk relevant, belangrijk blijft voor elke gevonden bron afzonderlijk te beoordelen wat je er mee kunt doen in de wetenschap. Hoe evalueer je bronnen? Wat bepaalt wetenschappelijkheid? Afhankelijk van het soort bron kun je hiervoor letten op:

 

  1. Kwaliteitscontrole. Wie doet de kwaliteitscontrole? De redactie van het tijdschrift, collega-onderzoekers (peer review), de uitgever of niemand anders dan de auteur zelf?
  2. Wetenschappelijke opbouw. Heeft de bron zelf een goede bronvermelding? Wat is de kwaliteit van die vermelde bronnen? Worden in het stuk begrippen goed gedefinieerd? Is het taalgebruik zakelijk en neutraal?
  3. Citaties. Wordt het artikel of boek geciteerd door gezaghebbende andere bronnen? Dit kun je uitzoeken via citatiezoeken met Scopus, Web of Science of Google Scholar. Voor boeken kun je vaak citatielinks en meer informatie vinden bij Google Books.
  4. Status auteur. Bij wetenschappelijke tijdschriften is dit minder belangrijk, maar bij andere bladen, boeken, rapporten en websites kun je laten meewegen waar de auteur werkt of wat van voor soort organisatie de bron afkomstig is.
  5. Weerwoord. Bij discussies in kranten en op weblogs is het belangrijk reacties op het stuk mee te wegen, als je zo'n soort bron al gebruikt.

 

Speciaal voor tijdschriften kun je ook uitgaan van overzichten van tijdschriften die gegarandeerd van wetenschappelijk niveau zijn. Je kunt er van uitgaan dat artikelen van alle tijdschriften die voorkomen in Scopus wetenschappelijk zijn. De bronnen waarnaar wordt verwezen in Omega of Google Scholar komen wel vaak uit wetenschappelijke tijdschriften, maar zeker niet altijd. Ook is het niet zo dat als een tijdschrift niet in Scopus voorkomt het niet wetenschappelijk is. Vraag bij twijfel je docent of UB-vakspecialist om advies.

 

~ Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information?  ~

(T.S. Eliot)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.