| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

  Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

 • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Ontwikkeling

Page history last edited by PBworks 14 years, 6 months ago

Bronen van Wetenschap is bedoeld voor ondersteuning van onderwijs aan de Universiteit Utrecht. Deze site is nog in opbouw. De basispagina's met de verschillende fasen in het proces van zoeken en gebruiken van bronnen zijn beschikbaar. Op een niveau daaronder zullen er nog pagina's bijkomen over:

 

 • beperkingen die databases opleggen aan aantal en aard van je zoektermen
 • kenmerken van de 20 meestgebruikte zoekingangen
 • omgaan met overlap tussen zoekingangen
 • werking van relevantie-ordening
 • zoeken met exact phrase
 • zoekgeschiedenis
 • Web of Science
 • Google Scholar
 • Georef
 • Statistieken: kenmerken en zoeken
 • Kaarten: kenmerken en zoeken
 • verzamelen met Refworks
 • citeren met Refworks
 • delen met Refworks
 • toegang op de campus en thuis
 • tijdschriften: kenmerken en zoeken
 • boeken: kenmerken en zoeken
 • browsen in plaats van zoeken
 • citatiezoeken
 • oude bronnen, historisch materiaal zoeken
 • zoeken op het web
 • zoektermen genereren (hulpmiddelen daarvoor)

 

 

 

Docenten en studenten: zijn er onderwerpen die meer aandacht behoeven, hebben sommige van bovenstaande items grote haast, staan er fouten in de site of hebt u andere suggesties? Stuur uw suggesties of commentaar naar Jeroen Bosman, vakspecialist Geowetenschappen en beheerder van deze site. 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.