| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

  Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

 • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Focussen en afbakenen

Page history last edited by PBworks 14 years, 2 months ago

 home | afbakenen > soorten bronnen > zoekingangen > zoekacties > selecteren > verkrijgen > evalueren > citeren | volgende

 

 Van onderwerp naar criteria om mee te zoeken. De eerste stap in het zoeken en gebruiken van bronnen is direct de belangrijkste: het bepalen van wat je eigenlijk wilt vinden. Wat zijn de criteria waaraan je bronnen moeten voldoen? Doorgaans heb je een onderwerp (opgekregen) voor een paper of ander werkstuk en soms enkele eisen waaraan het eindproduct moet voldoen (aantal pagina's, aantal bronnen). Acties in deze fase zijn:

 

 

 1. Verkennen van je onderwerp. Waar gaat het over? Wat betekenen de begrippen? Hoe theoretisch of toegepast is het? Om dit te bedenken en uit te zoeken kun je gebruik maken van de handboeken in eigen bezit, van naslagwerken in de bibliotheek (bv Dictionary of Human Geography) of op het web (bv. Wikipedia). Ook een korte zoekactie in een gewone webzoekmachine kan helpen het onderwerp te plaatsen. Als je toevallig al een artikel of boek over het onderwerp hebt, of bent tegen gekomen noteer je dat natuurlijk. Bij het directe zoekadvies per vakgebied vind je specifieke bronnen voor deze verkenningsfase.
 2. Preciseren van het onderwerp. Vaak heb je de vrijheid je te richten op een deelonderwerp, een bepaald aspect of een specifieke regio of periode waarin het onderwerp bestudeerd kan worden. Leg je niet direct vast op een extreem specifieke vraag, dat kan later altijd nog. Bij twijfel is overleg met de docent raadzaam.
 3. Centrale vraag, hoofdelementen en inhoudelijke afbakeningen. Het te bestuderen proces of fenomeen moet in een centrale vraag concreet genoemd worden. Wees je hierbij bewust van de aard van het te schrijven stuk. Een paper over de bedrijfsvestiging in de Eemshaven is anders (meer beschrijvend) dan een paper over het verband tussen economische groei in China en grondstoffenprijzen (meer analytisch). Veel wetenschappelijke artikelen zijn van analytische aard. Een paperopdracht kan echter vaak ook beschijvend of inventariserend zijn. Bij analytische papers zijn er vaak twee hoofdelementen ('variabelen') in de centrale vraag, bij een beschrijvend paper vaak slechts één. In de centrale vraag zet je meestal ook de afbakening in de tijd en ruimte.
 4. Zoektermen genereren. Je werkt de hoofdelementen en de ruimtelijke afbakeningen uit je probleemstelling om naar zoektermen. Dit betekent dat je een lijstje maakt van alternatieve woorden die mogelijk in de artikelen en boeken die je zoekt gebruikt worden. Denk aan synoniemen voor je hoofdelement, maar ook aan algemenere of juist specifieke termen, Engels én Nederlands. Let op de juiste Engelstalige schrijfwijze van toponymen: Chili>Chile, Tokio>Tokyo etc..
   

  ~ Everybody gets so much information all day long that they lose their common sense ~

  (Gertrude Stein)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.